Καταχώριση Αγγελιών – Beta

Εδώ μπορείτε να καταχωρείτε αγγελίες ζήτησης και προσφαράς εργασίας (σχετικά πάντα με τη γραφιστική), αλλά και αγγελίες σχετικά με εξοπλισμό, προγράμματα, κτλ.