Γ’ εξάμηνο Άσκηση 2

Βασική προϋπόθεση για την αφίσα ηταν τα απλά, καθαρά σχήματα και η επιλογή των χρωμάτων. Επέλεξα χρώματα πλακάτα και έντονα ώστε να μπορούν να εντυπωσιάσουν τους μικρούς αναγνώστες. Προσπάθησα να διατηρήσω την ισορροπία στην αφίσα τοποθετώντας το στοιχεία της αρμονίας με τους συνεχώς αυξανόμενους κύκλους και αντίστοιχα το στοιχείο της έντασης με τα τρία βασικά χρώματα δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση.Τέλος, η γραμματοσειρά επιλέχθηκε με το κριτήριο της αναγνωσιμότητας για περισσότερη ευκολία στην ανάγνωση.Απλή και κατανοητή, χωρίς επιπλέον χαρακτηριστικά , με την απώλεια πατούρων έτσι ώστε να λειτουργεί με το κατάλληλο παιχνίδισμα.