Δ εξάμηνο Άσκηση 3

Για το λογότυπο της εφημερίδας χρησιμοποίησα το οικονομικό σύμβολο του ποσοστού, μια και η θεματολογία της είναι τέτοια. Χώρισα τη σελίδα σε πέντε στήλες και έστησα τα άρθρα έτσι ώστε να προσέχουμε πρώτα τα πιο σημαντικά, όπως είναι το κύριο άρθρο, μετά τα δευτερεύοντα, δηλαδή τα δύο μικρότερα, και τέλος τα λιγότερο σημαντικά, δηλαδή τα περιεχόμενα. Επίσης, προσπάθησα να κρατήσω καθαρές τις ζώνες μεταξύ τους και ευδιάκριτες τις στήλες, αλλά ταυτόχρονα να κάνω τα δύο δευτερεύοντα άρθρα να ξεχωρίζουν το ένα απ’ το άλλο με διαφορετικό στήσιμο.