δέλτα εξάμηνο άσκηση ένα

Για την άσκηση με το σαλόνι περιοδικού, χρησιμοποίησα μία εικόνα και τον τίτλο σε μία σείδα και το κείμενο στην άλλη. Το σαλόνι είναι κυρίως ασπρόμαυρο και γι αυτό χρησιμοποίησα ένα έντονο χρώμα για να γίνει πιο ενδιαφέρον στο μάτι. Για τον ίδιο λόγο, τόνισα πολύ περισσότερο τον τίτλο από το κείμενο.