Εργασία Θεωρίας

«Άσκηση Θεωρίας»
Στην ενότητα αυτή εφαρμόζουμε σχεδόν όλους τους τύπους γραφημάτων και δημιουργούμε ένα σύνθετο γράφημα με στόχο την ολιστική στατιστική προσέγγιση και παρουσίαση ενός καταναλωτικού προϊόντος ή υπηρεσίας.

Σκοπός – Στόχος

Στόχος της άσκησης είναι η κατανόηση και η αξιοποίηση των infographics δημιουργικά, ως εργαλεία επικοινωνίας και marketing. Ενώ παράλληλα τα εντάσσουμε στη γενικότερη στρατηγική μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού προβάλλοντας την υπεραξία που μπορεί να προσφέρει στον χώρο της οπτικής επικοινωνίας. Συμπληρωματικά γίνεται κατανόηση της θέσης του γραφήματος στην σελίδα με στόχο τον βέλτιστο γραφιστικό σχεδιασμό.

Εκφώνηση Εργασίας

Α. Καλείστε να επιλέξετε ένα εκ των τριών θεμάτων όπου θα προσεγγίζουμε σχεδιαστικά το θέμα δια μέσου των γραφημάτων – infographics.

Θέμα 1ο : Καλλιέργειες μεταλλαγμένων προϊόντων

Θέμα 2ο : Ελληνικό Ελαιόλαδο

Θέμα 3ο : Η Ελλάδα ως κολοσσός της Ναυτιλίας.

Θέμα 4ο : Δική σας επιλογή*

Β. Αφού επιλεγεί το θέμα θα αναζητήσετε στο διαδίκτυο στατιστικά στοιχεία όπου θα σας βοηθήσουν να πλαισιώνεται την σχεδιαστική σας πρόταση. Τα στοιχεία όπου θα βρείτε θα πρέπει να περιγράφουν το γενικότερο θέμα της επιλογής σας και να το προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο (π.χ. ιστορικότητα, εθνικά στοιχεία, περιβαλλοντικά στοιχεία κ.α.). Θα πρέπει να αποδοθούν σχεδιαστικά το ελάχιστο τέσσερα είδη infographic με συνοδευτικό κείμενο 500 λέξεων όπου θα περιγράφει την μεθοδολογία σχεδίασης και υλοποίησης της εργασίας σας. Επίσης θα πρέπει να γίνει αναφορά του τρόπου ανάλυσης και της σημειολογίας καθώς και την αιτιολογία επιλογής των γραφημάτων.

Παρακάτω σας δίνονται ενδεικτικά είδη infographic που λειτουργούν ως παράδειγμα.

Προσδοκόμενα Αποτελέσματα

Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα εστιάζονται στην ολιστική κατανόηση του τρόπου χρήσης, χρηστικότητας, μεθοδολογίας σχεδίασης, σχεδιαστική προσέγγιση και ανάπτυξη κριτικής ικανότητας στην αξιολόγηση και αποτύπωση στατιστικών στοιχείων δια μέσου των γραφημάτων.

*Σε περίπτωση επιλογής του θέματος «Δική σας επιλογή» καλείστε να κάνετε σχετική έρευνα ή χρήση κάποιας είδησης – επικαιρότητας.