Γ’ εξ. Ασκηση 2

Τίτλος Μαθήματος: Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπου
Εξάμηνο Διδασκαλίας: Γ’ / Χειμερινό 2018 – 19
Καθηγητές: Α. Παπαποστόλου, Γ. Παναγιωτόπουλος

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Με την έκρηξη της πληροφορικής, την απλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και την άνθιση της διαφήμισης, η Ελληνική αγορά ειδικού περιοδικού τύπου συγκαταλέγεται πλέον στις αναπτυγμένες αγορές της Ευρώπης. Οι διαθέσιμοι τίτλοι παρουσιάζουν ένα αξιοπρόσεκτο πλουραλισμό, τόσο από θεματικής όσο και από ποσοτικής άποψης. Η παρουσία τόσο πολλών ειδικών εκδόσεων γέννησε ένα μεγάλο ανταγωνισμό, που με τη σειρά του οδήγησε στην άνοδο της δημοσιογραφικής και τεχνικής ποιότητας των περιοδικών. Tαυτόχρονα δημιουργήθηκαν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες της επικοινωνίας και των γραφικών τεχνών. Σε αυτόν τον αναπτυγμένο κλάδο υπάρχει πάντα χώρος για την δική σας δημιουργική πρόταση. Πρόταση που θα πρέπει να έχει αισθητική αξία και να προκαλεί με νέες ιδέες.

2. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Σχεδιάσετε ένα περιοδικό με θέμα τον Τουρισμό και ονομασία “Travel News”.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Με την κατάλληλη έρευνα στο χώρο των περιοδικών εκδόσεων καλείστε να διαμορφώσετε τις δικές σας προτάσεις για ένα νέο περιοδικό. Το περιοδικό που θα σχεδιάσετε θα καλύπτει γενικά θέματα τουρισμού και ταξιδίων στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.
 Απευθύνεται σε κοινό ηλικίας 25-75 ετών, στον Ελλαδικό χώρο.
Συγκεκριμένα:
α. Προσδιορίστε με σαφήνεια το Target Group (ομάδα στόχευσης) του περιοδικού σας. Καταγράψτε επιμελώς τη συμπεριφορά, τις συνήθειες, τις προτιμήσεις, την κοινωνική και οικονομική τάξη και τις καταναλωτικές δυνατότητες των αναγνωστών σας.
β. Καθορίστε το Profile του περιοδικού σας, συμπεριλαμβάνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που απαντούν στις ανάγκες ενημέρωσης, επικοινωνίας και αισθητικής που έχει η ομάδα στόχευσης.
γ. Σχεδιάστε το εξώφυλλο, ένα τετρασέλιδο και το οπισθόφυλλο.
Το τετρασέλιδο θα περιλαμβάνει:
Την πρώτη σελίδα που θα περιέχει το γράμμα του εκδότη (editorial) και τον κολοφώνα του περιοδικού (ονόματα συντελεστών).
Τις σελίδες δύο και τρία που θα περιέχουν ένα δισέλιδο (σαλόνι) με θέμα ένα από τα κύρια άρθρα του περιοδικού με τίτλο “5 υποθαλάσσια πολυτελή ξενοδοχεία”.
Την σελίδα τέσσερα που θα περιέχει δύο άρθρα. Το ένα με τίτλο “Γαμήλια ταξίδια” και το άλλο με τίτλο “Διεθνής διαφημιστική επίθεση της Ελλάδας για τον τουρισμό”.

3. ZHTOYMENA:
3.1. Έρευνα
3.2. Profile Περιοδικού
3.3. Παρουσίαση προσχεδίων (Πρόχειρα και τελικά) με σειρά που να τεκμηριώνει το σκεπτικό της προτεινόμενης λύσης
3.4. Θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

3.4.1. Πλέγμα (κάναβος) αποτελούμενος από
         α) Οδηγούς περιθωρίων
         β) Στήλες, συνδυασμούς Στηλών και Διάκενα
         γ) Επαναλαμβανόμενα στοιχεία σελιδοποίησης (Αριθμήσεις σελίδων, όνομα περιοδικού, κεφαλίδες, βινιέτες κλπ.)
         δ) Ενδείξεις Κοπής, Ξακρίσματος, Διπλώματος.

        3.4.2. Εξώφυλλο
α) Δημιουργία λογοτύπου (χωρίς σήμα).
β) Ενδείξεις περιοδικού (Ημερομηνία, αριθμός τεύχους, τιμή).
γ) Φωτογραφία – Εικονογράφηση – Γραφιστική Σύνθεση κλπ.
δ) Στο εξώφυλλο θα αναγράφονται κάποιοι επιλεγμένοι τίτλοι από τα περιεχόμενα
του περιοδικού. Στο τεύχος αυτό οι τίτλοι που θα αναγράφονται είναι:
• 5 υποθαλάσσια πολυτελή ξενοδοχεία
• Γαμήλια ταξίδια
• Διακοπές στην Κρήτη
ε) Τελική μακέτα

 3.4.3. Ράχη
α) Διάσταση: 0.8 cm
β) Λύση για βιβλιοθήκη – αρχειοθέτηση

        3.4.4. Οπισθόφυλλο
Στον προβλεπόμενο χώρο του οπισθοφύλλου θα επεξεργαστείτε – προσαρμόσετε ολοσέλιδη θεματική καταχώρηση (σας δίνεται).

        3.4.5. Πρώτη σελίδα (editorial – Ταυτότητα Περιοδικού)
Η Πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει:
α) Γράμμα εκδότη (υποχρεωτικά)
β) Κολοφώνα Περιοδικού (υποχρεωτικά)
γ) Τελική Μακέτα

        3.4.6. Σελίδες δύο και τρία (5 υποθαλάσσια πολυτελή ξενοδοχεία)
Στις σελίδες αυτές θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σαλόνι που θα
περιλαμβάνει:
α) Δημοσιογραφική Ανάπτυξη του επιλεγμένου Άρθρου.
β) Τυπογραφία: Ροή Κειμένων, Τίτλος, Υπότιτλοι, Εισαγωγικά Κείμενα,
Φωτογραφίες, Λεζάντες φωτογραφιών (προαιρετικά), Αριθμήσεις σελίδων κλπ.
γ) Τελική μακέτα

       3.4.7. Σελίδα τέσσερα (θα περιέχει δύο άρθρα)
Η σελίδα τέσσερα θα περιλαμβάνει:
α) Άρθρο με τίτλο “Γαμήλια ταξίδια” και φωτογραφία (υποχρεωτικά).
β) Άρθρο με τίτλο “Διεθνής διαφημιστική επίθεση της Ελλάδας για τον τουρισμό”.
(υποχρεωτικά χωρίς φωτογραφία).
γ) Τελική Μακέτα

4. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:
Τα κείμενα για το τετρασέλιδο και οι επιπρόσθετες πληροφορίες που θα περιέχονται θα τα βρείτε ανοίγοντας τα αρχεία: Selida 1.doc, Saloni Sel 2-3.doc, Selida 4.doc
Την καταχώρηση που περιέχει το οπισθόφυλλο θα την βρείτε ανοίγοντας το αρχείο: kataxorisi.ai
Για να βρείτε Φωτογραφίες χρησιμοποιήσετε το internet.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Το περιοδικό πρέπει να αποτελείτε από δύο μακέτες εκ των οποίων:
Η μία θα περιέχει το εξώφυλλο την ράχη και το οπισθόφυλλο. Η σχεδίαση θα γίνει σε ανάπτυγμα στο Adobe Illustator.
Η δεύτερη θα περιέχει κατά ελάχιστο ένα τετρασέλιδο και η σχεδίαση θα γίνει σε
σελιδοποιητικό πρόγραμμα όπως το QuarkXPress ή το Adobe InDesign.
Το περιοδικό θα είναι έγχρωμο και το μέγεθος του είναι 21 x 28.7 cm ξακρισμένο.
Η τελική παρουσίαση πρέπει να γίνει με εκτύπωση σε χαρτί καλής ποιότητας. Βιβλιοδετημένο σε μορφή περιοδικού και να χαρακτηρίζεται από την προσοχή στη λεπτομέρεια σε επαγγελματικό επίπεδο παραγωγής.
Πρέπει να παραγάγετε τουλάχιστον 1 αντίγραφο.
Όλες οι τελικές μακέτες θα πρέπει να κατασκευάζονται σε φυσικό μέγεθος.
Τα προσχέδια μπορούν να κατασκευάζονται και σε κλίμακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο κασέ του σαλονιού στις σελίδες δύο και τρία, τα
πέντε υποθαλάσσια πολυτελή ξενοδοχεία πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφίες (μία για το καθ΄ένα). Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος και να είναι σαφές ποιό απεικονίζει η κάθε μία. Στα κείμενα των ξενοδοχείων συμπεριλαμβάνεται η τιμή της διανυκτέρευσης και η ηλεκτρονική διεύθυνση τα στοιχεία αυτά πρέπει να τονιστούν.
Δηλαδή πρέπει να σχεδιάσετε ένα πίνακα που τα στοιχεία φωτογραφία, όνομα, κείμενο,
τιμή διανυκτέρευσης και ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε ξενοδοχείο θα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα για να μπορούν να συγκριθούν με τα ανάλογα των άλλων ξενοδοχείων.
Στη σελίδα τέσσερα το κύριο άρθρο που πρέπει να αναδείξουμε είναι τα Γαμήλια ταξίδια.

Selida 1          Saloni Sel 2-3        Selida 4       kataxorisi