Γ΄Εξαμ. Ασκηση 3

Τίτλος Μαθήματος: Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπου

Εξάμηνο Διδασκάλίας: Γ’ / Χειμερινό 2018 – 19

Καθηγητές: Α. Παπαποστόλου, Γ. Παναγιωτόπουλος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η ιστορία των εφημερίδων συνδέεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας κατασκευής χαρτιού και μελανιών η εμφάνιση τους βελτιώθηκε σταδιακά.

Η πρώτη τακτικά εκδιδόμενη εφημερίδα στην Ευρώπη ήταν η Γερμανική Zeitung (1609), ενώ στις ΗΠΑ ήταν η Boston News-Letter (1704). Το πρώτο κυλινδρικό πιεστήριο, κατασκευάστηκε το 1812, και η πρώτη λινοτυπική μηχανή στοιχειοθεσίας, η Linotype, που ανακαλύφθηκε το 1885, εισήγαγαν τις εφημερίδες στη βιομηχανική εποχή της μαζικής παραγωγής. Η παράλληλη πρόοδος στη φωτογραφία και τη φωτοαναπαραγωγή συνέβαλε στην περαιτέρω εξέλιξη των εφημερίδων.

 Στις μέρες μας η φωτοστοιχειοθεσία έδωσε τη δυνατότητα να σχεδιαστούν οι εφημερίδες με νέα αισθητική και να επιτευχθεί κατακόρυφη μείωση του χρόνου παραγωγής τους.

Οι σύγχρονες τάσεις στην αισθητική των εφημερίδων επιβάλλουν την κυριαρχία της εικόνας. Σύντομα κείμενα και εντυπωσιακές φωτογραφίες.

Μία σημερινή εφημερίδα πρέπει να έχει:

 • Χρώμα. Έγχρωμες φωτογραφίες χρησιμοποιούνται στην ειδησεογραφία αλλά και σε γραφικές παραστάσεις καθώς και στις διαφημίσεις των εφημερίδων.

• Γραφικές παραστάσεις. Δεν αρκεί απλώς η καταγραφή της είδησης, χρειάζεται να εικονογραφούμε την πληροφορία με χάρτες, διαγράμματα ή οτιδήποτε θα προσελκύσει την προσοχή του αναγνώστη.

• Εμφάνιση. Οι σελίδες πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε ο αναγνώστης να βρίσκει εύκολα την είδηση που τον ενδιαφέρει και να καταλαβαίνει το περιεχόμενό της γρήγορα από κάποιον υπότιτλο. Πολλές φορές μπαίνει στο κείμενο με μεγαλύτερα στοιχεία η βασική περίληψη του άρθρου. Σε κάθε ένθετο υπάρχει ένας μικρός πίνακας περιεχομένων.

• Τετραγώνισμα (modular design). Με τον όρο αυτόν εννοούμε την διευθέτηση των άρθρων στη σελίδα μέσα από νοητά ορθογώνια πλαίσια. Με το διαχωρισμό της σελίδας σε ορθογώνια σχήματα, κάθε άρθρο σχεδιάζεται ανεξάρτητα από το διπλανό του, με τη λογική μιας διαφημιστικής καταχώρισης ή, σε περίπτωση που ο χώρος το επιτρέπει, σελίδας περιοδικού. Αυτή η δομή της σελίδας μας επιτρέπει, εύκολα, να αντικαταστήσουμε ένα άρθρο με κάποιο άλλο αν το απαιτεί η επικαιρότητα.

Συνήθως σε κάθε σελίδα δημιουργείται ένα μεγαλύτερο πλαίσιο για το πιο ενδιαφέρον άρθρο, με την κύρια μεγάλη φωτογραφία κοντά στο οπτικό κέντρο της σελίδας. Άλλες φορές το βασικό πλαίσιο με το σημαντικό άρθρο τοποθετείται στο επάνω αριστερό τέταρτο της σελίδας, που θεωρείται η πιο «καλή» θέση στη σελίδα.

ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σχεδιάστε την πρώτη σελίδα της οικονομικής εφημερίδας με ονομασία

“Oικονομικά Νέα”.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Με την κατάλληλη έρευνα στο χώρο του ημερήσιου τύπου καλείστε να διαμορφώσετε τις δικές σας προτάσεις για μία νέα οικονομική εφημερίδα. Η εφημερίδα που θα σχεδιάσετε θα καλύπτει γενικά οικονομικά θέματα, τα νέα της αγοράς και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

α. Προσδιορίστε με σαφήνεια το Target Group (ομάδα στόχευσης) της εφημερίδα σας. Καταγράψτε επιμελώς τη συμπεριφορά, τις συνήθειες, τις προτιμήσεις, την κοινωνική και οικονομική τάξη και τις καταναλωτικές δυνατότητες των αναγνωστών σας.

β. Καθορίστε το Profile της εφημερίδα σας, συμπεριλαμβάνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που απαντούν στις ανάγκες ενημέρωσης, επικοινωνίας και αισθητικής που έχει η ομάδα στόχευσης.

γ.  Σχεδιάστε τον λογότυπο της εφημερίδας.

δ.  Σχεδιάστε την πρώτη σελίδα της εφημερίδας.

Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας θα περιλαμβάνει εκτός από τον λογότυπο:

Το κύριο άρθρο (πρώτο θέμα), δύο ακόμα θέματα καθώς και την παρουσίαση μερικών θεμάτων (5 θέματα) από τις εσωτερικές σελίδες του εντύπου. Συνολικά θα παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα οκτώ θέματα άρα οκτώ ειδήσεις.

Κάθε εφημερίδα έχει τη δική της άποψη για το τι σημαίνει είδηση και πως θα την παρουσιάσει στους αναγνώστες.  Αυτή η φιλοσοφία είναι περισσότερο εμφανής στην πρώτη σελίδα του εντύπου που είναι και ο καθρέφτης της εφημερίδας, η βιτρίνα που θα προσελκύσει τον υποψήφιο αναγνώστη.

ZHTOYMENA:

1. Έρευνα

2. Profile εφημερίδας

3. Παρουσίαση προσχεδίων (πρόχειρα και τελικά) με σειρά που να τεκμηριώνει το  σκεπτικό της προτεινόμενης λύσης.

4. Θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

4.1. Πλέγμα (κάναβος) 5 στηλών αποτελούμενος από

α) Οδηγούς περιθωρίων

β) Στήλες, συνδυασμούς Στηλών και Διάκενα

γ) Επαναλαμβανόμενα στοιχεία σελιδοποίησης (τίτλοι, υπότιτλοι, υπέρτιτλοι, κείμενα, βινιέτες κλπ.)

4.2. Λογότυπο εφημερίδας

α) Δημιουργία λογοτύπου (χωρίς σήμα).

β) Και τα δύο συνθετικά του λογοτύπου θα παρουσιάζονται ισότιμα.

γ) Κάτω από τον λογότυπο θα αναγράφονται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019 • Έτος 12ο Αρ. Φύλλου 18520 • Τιμή 1.30 € • www.oikonomikanea.gr

4.3. Οικογένειες γραμμάτων και γραμματοσειράς

Το μέγεθος των γραμμάτων του κειμένου είναι 9-10 στιγμές.

α) Μέχρι 2 είδη γραμματοσειρών (υποχρεωτικά).

β) Η βασική γραμματοσειρά στην οποία θα στηριχτεί σχεδιαστικά όλη η εφημερίδα θα πρέπει να είναι πλήρης. Εκτός από τα Regular, θα πρέπει να έχει όλα τους τα βάρη, να έχει τα light, τα bold, τα Semibold, τα Black αλλά και τα αντίστοιχα Italic και Condensed (υποχρεωτικά).

4.4. Τίτλοι, υπέρτιτλοι, υπότιτλοι, κείμενα

α) Όλοι οι τίτλοι, οι υπέρτιτλοι και οι υπότιτλοι θα έχουν την ίδια γραμματοσειρά,

δηλαδή θα έχουν ενιαίο τρόπο σχεδίασης, θα διαφοροποιούνται μόνο ως προς το μέγεθος της γραμματοσειράς και τη στοίχιση (υποχρεωτικά)..

β) Οι τίτλοι, οι υπέρτιτλοι και οι υπότιτλοι δεν έχουν συλλαβισμό,

γ) Τα κείμενα σε άρθρα από δύο στήλες και πάνω θα έχουν αμφίπλευρη στοίχιση με συλλαβισμό.

4.5. Φωτογραφίες

α) Μία είναι η κύρια φωτογραφία στην σελίδα και αυτή είναι αισθητά μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες.

β) Η φωτογραφία πρέπει να διαθέτει ένα μόνο θέμα, το οποίο να γίνεται άμεσα αντιληπτό.

γ) Κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από τη λεζάντα της.

δ) Η φωτογραφία πρέπει να «βλέπει» προς το κείμενο στο οποίο ανήκει. Το ίδιο ισχύει και για το προς τα που θα κοιτάζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εικονίζεται στην φωτογραφία.

ε) Το μέγεθος των προσώπων πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον ένα εκατοστό.

ζ) Μοιράζουμε και ισορροπούμε τις φωτογραφίες στη σελίδα.

4.4. Πρώτη σελίδα

Τα άρθρα στην πρώτη σελίδα δεν παρουσιάζονται ολόκληρα αλλά συνεχίζονται και στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας.

α) Το κύριο άρθρο (πρώτο θέμα) θα το τοποθετηθεί στο οπτικό κέντρο της σελίδας.

β) Η παρουσίαση των 5 θεμάτων από τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας θα γίνει με ενιαίο τρόπο (ισότιμα και ομαδοποιημένα).

γ) Χρησιμοποιούμε και οριζόντια και κάθετη οργάνωση των άρθρων.

5. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

Τα κείμενα για την πρώτη σελίδα της εφημερίδας και οι επιπρόσθετες πληροφορίες που θα περιέχονται θα τα βρείτε ανοίγοντας το αρχείο: efimerida.doc

Για να βρείτε Φωτογραφίες χρησιμοποιήσετε το internet. Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν να έχουν σχέση με την θεματολογία των άρθρων.

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

• Η σχεδίαση του λογότυπου θα γίνει στο Adobe Illustator.

• Η σχεδίαση της εφημερίδας θα γίνει στο σελιδοποιητικό πρόγραμμα QuarkXPress.

• Η εφημερίδα θα είναι έγχρωμη και το σχήμα της είναι Tabloid (30,5cm X 35,5 cm).

• Η τελική παρουσίαση πρέπει να γίνει με εκτύπωση σε χαρτί καλής ποιότητας.

• Πρέπει να παραγάγετε τουλάχιστον 1 αντίγραφο.

7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Ο αριθμός των άρθρων και των φωτογραφιών, το στιλ των τίτλων και οι γραφικές παραστάσεις της πρώτης σελίδας δίνουν το «χρώμα» στο έντυπο.

Στις εφημερίδες υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ μορφής και περιεχομένου: τα λαϊκά έντυπα ασχολούνται περισσότερο με κοινωνικά θέματα, δίνοντας έμφαση σε λεπτομέρειες της ζωής των δημόσιων προσώπων, με σύντομα κείμενα και πολλές φωτογραφίες. Αντίθετα, τα έντυπα γνώμης στηρίζονται στην ανάλυση των ειδήσεων με μακροσκελή κείμενα.

Συνήθως το 70% της επιφάνειας των σελίδων μιας εφημερίδας γνώμης (οι οικονομικές εφημερίδες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία) καλύπτεται από κείμενα. το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι στο 50% ή και λιγότερο στα λαϊκά έντυπα.

Το αξίωμα της σχολής του Bauhaus, η μορφή (αισθητική) έπεται της λειτουργικότητας, είναι ένα άριστο κριτήριο για να βρεθούν λύσεις για όλα τα μορφολογικά προβλήματα της εφημερίδας. Σχεδίαση της δεν είναι μέσο προσωπικής έκφρασης ή μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε κάτι «ωραίο». Ο στόχος μας είναι ή αποτελεσματική μετάδοση των ειδήσεων.