Γ’ Εξάμηνο: Άσκηση Θεωρίας

Θεωρητικό μέρος του Μαθήματος

 ΓPAΠTH ΕΡΓΑΣΙΑ: Mελέτη σχεδιασμού τρίπτυχου φυλλαδίου – καταλόγου για το Ψητοπωλείο ” Η Παρέα “

ΠEPIEXOMENO THΣ EPΓAΣIAΣ

Σ’ ένα κείμενο περίπου 300 λέξεων:

• Περιγράψτε πολύ σύντομα, την εμπειρία σας από την διαδικασία της έρευνας για την δημιουργία του διαφημιστικού φυλλαδίου – καταλόγου.

•  Διατυπώστε το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η δική σας πρόταση και αιτιολογήστε συνοπτικά τις συνθετικές επιλογές σας.

• Eνσωματώστε στην εργασία σας φωτογραφίες από την δική σας πρόταση, και τον ανταγωνισμό.

EKTAΣH THΣ EPΓAΣIAΣ
H εργασία θα καταλαμβάνει έκταση έως 300 λέξεις (διάστιχο 1.5, περιθώρια 2.5 εκατοστά πάνω – κάτω και 3,0 αριστερά – δεξιά, κοινή γραμματοσειρά – Arial, Times, Helvetika, Times New Roman, – με μέγεθος στοιχείων 12 στιγμών).

ΠAPAΔOΣH THΣ EPΓAΣIAΣ
H εργασία θα παραδοθεί στο τέλος του Εξαμήνου, τυπωμένη σε A4 καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF, MS Word). H ονομασία του ηλεκτρονικού αρχείου σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το όναμά σας, καθώς και τον αριθμό μητρώου.

H πρώτη σελίδα πρέπει να έχει την μορφή εξωφύλλου, όπου αναγράφονται το μάθημα, το θέμα, το όνομα σας, και η ημερομηνία εκπόνησης.